Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur, który odbędzie się 9 i 10 listopada 2016 roku w Ostródzie, ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowany jest do pracowników odpowiedzialnych za promocję gospodarczą jednostek samorządu terytorialnego województwa.

W pierwszym dniu (9 listopada) zaplanowano wystąpienia, prelekcje oraz panele dyskusyjne, które związane są z rolą samorządów lokalnych w przyciąganiu inwestorów; przygotowaniem ofert dla inwestorów; wykorzystaniem wiedzy umiejętności i kapitału osób, które po latach powracają na Warmię i Mazury; planami samorządów i oczekiwaniami przedsiębiorców; budowaniem wizerunku samorządów w mediach czy prezentacją dobrych praktyk związanych z przyciąganiem kolejnych inwestorów. Kolejny dzień (10 listopada) poświęcony jest blokom warsztatowym, w których uczestnicy nauczą się jak się przygotowywać do spotkania z inwestorem oraz zapoznają się z tajnikami opracowania dobrych prezentacji.

W ramach Festiwalu odbywa się również konkurs na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury” (ogłoszenie wyników odbędzie się 9 listopada 2016). Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedsięwzięcie obejmuje dwie kategorie: promocję ogólną - przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, promujący sportowe wydarzenia, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne oraz promocję gospodarczą - przedstawiający działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/ miasta, w tym działania promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Uczestnikami mogą być gminy, powiaty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe, działające w województwie warmińsko-mazurskim, wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalnego strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogą być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Organizatorami wydarzenia są Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Urząd Miasta w Ostródzie.

*Więcej informacji Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl