Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”. Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej kojarzącej się z regionem, symbolizującej kulturę tradycje i lokalne zwyczaje. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu a także jego dziedzictwa kulturowego.

Przedmiotami mogą być: rzeźba i płaskorzeźba, grafiki, plecionkarstwo, kowalstwo artystyczne, wytwory rękodzieła artystycznego. Dla turystów powinny stanowić cenną pamiątkę z pobytu, przywoływać wspomnienia i zachęcać do ponownego odwiedzenia. Z kolei mieszkańcom regionu sprzyjać tworzeniu nowych więzi społecznych oraz budowaniu lokalnej tradycji i kultury. Pamiątka jest ważnym elementem promocji regionu, kreuje jego pozytywny wizerunek oraz popularyzuje tutejsze atrakcje i tradycje.

Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:
I Nagroda-5.000 Zł
II Nagroda - 3.000 Zł
III Nagroda - 2.000 Zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2018 r.
Warunkiem uczestnictwa jest przekazanie pracy konkursowej oraz wypełnienie karty zgłoszenia.
Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową, znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl
Organizatorem konkursu jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.