Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

 

12 marca 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda reprezentowaną przez Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicza, a konsorcjum firm: Microsystem sp z o. o. z siedzibą w Sopocie i Purizolacje sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku na modernizację budynku basenu w części I: roboty wewnętrzne i instalacyjne.

 

 

Zakres umowy obejmuje m.in.:

- roboty ogólnobudowlane w tym: rozbiórkowe, murowe, wymianę stolarki ślusarki nierdzewnej, wymianę folii basenowej, wymianę zespołów sanitarnych i szatniowych;

- instalacji sanitarnej;

- technologii basenowej;

- instalacji elektrycznej;

- instalacji teletechnicznej;

Prace w części I wykona konsorcjum firm: Microsystem sp z o. o. z siedzibą w Sopocie i Purizolacje sp z o. o. z siedzibą w Gdańsku.

Wartość umowy to 7 995 000 zł. Wykonawca zadeklarował wykonanie prac w terminie 199 dni od dnia podpisania umowy.

W części II: roboty zewnętrzne – przetarg unieważniono. Planowane jest wszczęcie kolejnej procedury.

Pozostałe zdjęcia