Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Od 17 października 2016 r. za pośrednictwem strony rowery.um.ostroda.pl można brać czynny udział w wyznaczaniu lokalizacji elementów infrastruktury dodatkowej (wiat i stojaków rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy rowerów, podpórek rowerowych) w ramach projektu „Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przygotowywanego przez Gminę Miejską Ostróda.

Zaprojektowano ścieżki rowerowe, które umożliwią połączenie już tych istniejących. Planowane jest utworzenie ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino oraz ścieżki łączącej nabrzeże Jeziora Drwęckiego i nabrzeża Jeziora Sajmino.

W celu wyboru optymalnej lokalizacji elementów dodatkowych wejdź na stronę rowery.um.ostroda.pl i zaznacz najlepsze Twoim zdaniem lokalizacje.

Zbieranie opinii trwa do 7 listopada 2016 r. Po tym terminie przeanalizowane zostaną zgłoszone propozycje i nastąpi wybór docelowych lokalizacji dla wiat, stojaków, stacji napraw oraz podpórek.