Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ulica Kopernika zyskała nowe dojścia i miejsca postojowe o łącznej długości 120 mb. Koszt inwestycji to 57 687 zł.

Pozostałe zdjęcia