Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Solaris wybrany w przetargu na dostawę nowych autobusów.  

10 maja 2018 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony pn.: Dostawa autobusów w ramach projektu: „Zrównoważony transport miejski w Ostródzie”. 

Część 1 - przetargu zakładała dostawę dziesięciu sztuk fabrycznie nowych, niskoemisyjnych, niskopodłogowych autobusów o długości całkowitej 11,5 – 12,2 metrów.

Firma Solaris oferuje autobusy SOLARIS URBINO 12. Pięć autobusów zostanie dostarczona po dwunastu miesiącach od podpisania umowy, a kolejne pięć w roku następnym.

Część 2 – dostawa dwóch sztuk fabrycznie nowych, niskopodłogowych autobusów o długości całkowitej 8,5 – 9,2 metrów z napędem elektrycznym.

Firma Solaris oferuje autobusy SOLARIS URBINO 8.9 electric. Jeden z dwóch  autobusów zostanie dostarczony do dwunastu miesięcy  od podpisania umowy, natomiast drugi po roku.

Łączna wartość przetargu to 16 098 732 zł.

Planowany termin realizacji to dwadzieścia cztery miesiące na każdą z umów.