Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ulica 21 Stycznia zyskała nowy chodnik na odcinku 558 mb. Łączny koszt inwestycji to 105 000 zł.

Pozostałe zdjęcia