Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

28 maja 2018 r. w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i obchodzonego Dnia Samorządowca w sali reprezentacyjnej ostródzkiego Zamku odbyła się uroczysta sesja okolicznościowa trzech samorządów: miasta, powiatu i gminy. W wydarzeniu uczestniczyli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Zbigniew Babalski, Senator RP Bogusława Orzechowska, Wojewoda Warmińsko - Mazurski Artur Chojecki, Marszałek Województwa Warmińsko - Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski, Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz, Wójt Gminy Ostróda Bogusław Fijas, a także burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz radni naszego regionu. Zaproszeni goście obejrzeli program artystyczny przygotowany i przedstawiony przez dzieci z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 5 w Ostródzie pt.: „Święta Kinga – dzieje samorządu” oraz wysłuchali wykład dr Ryszarda Sajkowskiego pt. „Proces odradzania się Państwa Polskiego w latach 1914 – 1921”. Na zakończenie uroczystości, uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale.