Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Kryzys demograficzny to problem zarówno Polski, jak i całej Europy. Widoczny jest on również na Warmii i Mazurach. O tym co wpływa na jego pogłębianie się i jak zapobiec tym zjawiskom debatowano podczas konferencji „Sytuacja demograficzna na Warmii i Mazurach jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej”, która odbyła się 10 października w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Na zaproszenie Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Artura Chojeckiego w dyskusji panelowej uczestniczył Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz.

Konferencja to dobra okazja do dyskusji nad zmianami demograficznymi, które kształtują się różnie w poszczególnych regionach.  Wszędzie jednak widoczne są te same tendencje: migracja młodych ludzi, starzenie się społeczeństwa i  ujemny przyrost naturalny. Organizatorami spotkania byli: Wojewoda Warmińsko- Mazurski Artur Chojecki oraz Rządowa Rada Ludnościowa pod przewodnictwem prof. dr. hab. Józefiny Hrynkiewicz.

Pozostałe zdjęcia