Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Umowa Partnerska na rzecz realizacji Projektu „Otwieramy się na start”.

W ramach Regionalnego Projektu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego, szkoły podstawowe w Ostródzie przystąpiły do zadania pn. „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. W ramach tego zadania planuje się utworzenie następujących pracowni:

- językowych w Szkole Podstawowej Nr 3 i Szkole Podstawowej Nr 6;

- biologiczno – chemicznej i matematyczno – przyrodniczej w Szkole Podstawowej Nr 1;

- fizyczno – chemicznej i przyrodniczo – geograficznej w Szkole Podstawowej Nr 2;

- biologiczno – chemicznej i fizyczno – matematycznej w Szkole Podstawowej Nr 5;

- przyrodniczo – geograficznej w Szkole Podstawowej Nr 4.

W ramach tego zadania będą również zorganizowane zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem tych pracowni oraz warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności dla nauczycieli.