Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Polski Czerwony Krzyż prowadzi zbiórkę tekstyliów do specjalnie oznaczonych pojemników, rozmieszczonych na terenie 14 województw. Wszystkie pojemniki są własnością Polskiego Czerwonego Krzyża. PCK gromadzi w nich tekstylia, a środki pozyskane ze sprzedaży zebranych ubrań, pościeli itp. przeznacza na obsługę projektów pomocowych i edukacyjnych oraz bieżącą działalność statutową. Zbiórka tekstyliów to również wsparcie dla tych osób, które mają problem z utylizacją niepotrzebnych ubrań, butów itp. 

Do pojemników wrzucamy: czystą odzież, nie porwaną i suchą; obuwie czyste, sparowane i związane. W miarę możliwości każdą parę obuwia wrzucać w osobnej reklamówce; czystą pościel, zabawki i pluszaki.