Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Gmina Miejska Ostróda w ramach projektu pn „Utworzenie strefy aktywności mobilnej w Ostródzie” rozpoczęła prace nad stworzeniem aplikacji mobilnej umożliwiającej zgłaszanie przez mieszkańców miejsc problemowych w mieście, takich jak: wypadki, utrudnienia komunikacyjne, miejsca nieodśnieżone, uszkodzona nawierzchnia chodnika lub jezdni, nagromadzone śmieci itp.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Ostródy do wskazywania rodzaju problemów, które będzie można zgłosić za pomocą aplikacji mobilnej.

Rodzaje problemów można zgłaszać pracownikom Zespołu Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Ostródzie do dnia 14 września 2018 r. w następujący sposób:

  1. Telefonicznie w godzinach 730–1530 pod numerami telefonów: 89 642 94 41, 89 642 94 06, 89 642 94 48.
  2. Mailowo: wlodarski@um.ostroda.pl, gadomska@um.ostroda.pl, prella@um.ostroda.pl
  3. Osobiście u pracowników Zespołu Rozwoju Lokalnego – pok. 302, 306 (III piętro, winda) w Urzędzie Miejskim w Ostródzie ul. A. Mickiewicza 24 w godzinach 730–1530