Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie  art. 16, w związku z art. 53a i 53b ustawy  z dnia  5 stycznia  2011 r.  Kodeks  wyborczy  (Dz.U. 2018,  poz. 754, ze zm.)  Burmistrz Miasta Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i głosowania przez pełnomocnika –     w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

 

Obwód Nr 1

Ulice: Aleja Lipowa,  Cicha,  Generała Zajączka, Graniczna, Krzywa, Kwiatowa, Lipowa, Łąkowa, Malinowa, Miła,  Partyzantów, Prosta od nr 2 do nr 8(p), Prosta od nr 9 do nr 29, Przygraniczna, Różana, Szosa Elbląska od nr 16 do nr 35, Usługowa, Zamknięta

ORATORIUM, ul. Parkowa 30

 

Obwód Nr 2

Ulice: 3  Maja, Brzozowa, Celestyna Mrongowiusza, Dębowa, Grabowa, Jasna, Klonowa,   Konstytucji, Nad Kanałem, Olchowa, Parkowa, Prosta od nr 1 do nr 7(n), Szosa Elbląska od nr 2 do nr 15B, Świerkowa, Turystyczna, Wierzbowa, Zakole, Zielona. 

Budynek Stadionu, ul. 3 Maja 19A

 

Obwód Nr 3

Ulice: Adama Asnyka, Brzegowa, Feliksa Nowowiejskiego, Generała Andersa, Generała Kutrzeby, Generała Sosnkowskiego, Jana Bażyńskiego, Jana Kochanowskiego, Jana Sembrzyckiego, Kosynierska, Krótka, Lazurowa, Leśna, Letnia, Łódzka, Marii Zientary- Malewskiej, Marii Konopnickiej, Michała Lengowskiego, Mikołaja Reja, Narożna, Olsztyńska od nr 69 do nr 77(n) , Olsztyńska od nr 59 do nr 59A(n), Osiedlowa, Pana Tadeusza, Pauzeńska, Perska, Plebiscytowa, Spokojna, Tęczowa, Zofii Nałkowskiej

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY, ul. Plebiscytowa 50

 

Obwód Nr 4

Ulice: Adama Mickiewicza 21 do nr 42, Garnizonowa, Generała Roji, Georga Jacoba Steenke, Gustawa Gizewiusza, Nadrzeczna, Niepodległości, Olsztyńska od nr 1 do nr 57, Polna, Przemysłowa, Wąska

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2, ul. Olsztyńska 7

 

Obwód Nr 5

Ulice: Adama Mickiewicz od nr 2 do nr 13B, Adolfa Tetzlaffa,  Drwęcka od nr 6 do nr 24(p), Drwęcka nr 21, Jana Stapińskiego, Józefa Sowińskiego, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego, Mazurska, Plac Tysiąclecia Państwa Polskiego, Spichrzowa, Stanisława Wyspiańskiego, św. Dominika Savio, Władysława Reymonta, Zamkowa.

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2, ul. Olsztyńska 7

 

Obwód Nr 6

Ulice: Bolesława Prusa, C. K. Norwida, Grunwaldzka od nr 17 do 55B(n), Grunwaldzka od nr 16 do nr 50 (p), Handlowa, Hurtowa, Ignacego Paderewskiego, Jagienki, Jana Kilińskiego, Lalki, Składowa, Stanisława Moniuszki

BUDYNEK POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM, ul. Grunwaldzka 19A

 

Obwód Nr 7

Ulice: Jana III Sobieskiego, Marszałka Piłsudskiego, Mikołaja Kopernika, Stefana Czarnieckiego od nr 21 do nr 47B(n), Stefana Czarnieckiego od nr 28 do nr 30(p), Sportowa, Stefana Żeromskiego, Warmińska,  Władysława Jagiełły 2,2A,2B(p), Wojska Polskiego

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3 (w byłym budynku Gimnazjum Nr 1 ul. M. Piłsudskiego Nr 4)

 

Obwód Nr 8

Ulice: 1 Dywizji, Armii Krajowej, Demokracji, Drwęcka od nr 1 do nr 7(n) i nr 2A, Grunwaldzka od nr 2 do nr 14(p),  Grunwaldzka od nr 1 do nr 13(n), Henryka Sienkiewicza, Johanna Herdera, Kolejowa, Stefana Czarnieckiego od nr 1A do nr 19A(n)

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „RADOŚĆ”, ul. Armii Krajowej 5

 

Obwód Nr 9

Ulice: 11 Listopada  od nr 1 do nr 15(n), 11 Listopada od nr 2 do nr 12J(p), Jana Pawła II, Kardynała Wyszyńskiego, Przechodnia, Seweryna Pieniężnego od nr 4 do nr 22 (p), Seweryna Pieniężnego od nr 3 do nr 33(n), Stefana Czarnieckiego od nr 2 do nr 26B(p), Tadeusza Kościuszki od nr 2 do nr 20(p), Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 27(n)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 4, ul. Kościuszki 14

 

Obwód Nr 10

Ulice: 11 Listopada od nr 14 do nr 24 (p), 11 Listopada od nr 23 do nr 53(n), Bartosza Głowackiego, Batalionów Chłopskich, Insurekcji Kościuszkowskiej, Jana Kozietulskiego, Józefa Wybickiego, Marii Skłodowskiej-Curie, Pionierska, Racławicka, Romualda Traugutta,  Seweryna Pieniężnego od nr 26 do nr 28D(p), Stefana Batorego, Szwoleżerów, Tadeusza Kościuszki od nr 22 do nr 28(p),  Tadeusza Kościuszki od nr 29 do nr 51 (n), Władysława Jagiełły od nr 24 do nr 26(p),

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 4 w byłym budynku Gimnazjum Nr 2,, ul. Kościuszki 22

 

Obwód Nr 11

Ulice: Franciszkańska, Hanki Ordonówny, Heleny Modrzejewskiej, Jadwigi Smosarskiej,  Ludwika Solskiego, Osiedle Młodych, Stefana Jaracza od nr 26 do nr 44B(p), Stefana Jaracza od nr 23 do nr 35(n), św. Maksymiliana Marii Kolbego,  Witkacego,

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6, Osiedle Młodych 8

 

Obwód Nr 12

Ulice: 11 Listopada (parzyste: 28-36A, 59),  Mieczysławy Ćwiklińskiej,  Lubawska, Stefana Jaracza od nr 2 do nr 24(p),  Stefana Jaracza od nr 3A do nr 21B(n), 

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 6, Osiedle Młodych 8

 

Obwód Nr 13

Ulice:  Jana Liszewskiego, Karola Małłka, Seweryna Pieniężnego od 74 nr 78 (p),  Seweryna Pieniężnego od nr 82 do nr 100(p), Seweryna Pieniężnego od nr 81 do nr 105(n), Stefana Czarnieckiego od nr 42 do nr 52B(p), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 22 do nr 24(p) , Tadeusza Stępowskiego  od nr 1 do nr 29 (n),  Tadeusza Stępowskiego od nr  2 do nr 14(p),  Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 1 do nr 27(n),

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1, ul. Pieniężnego 30A

 

Obwód Nr 14

Ulice: 21 Stycznia od nr 37 do nr 43(n), 21 Stycznia od nr 24 do nr 34(p),  Tadeusza Stępowskiego od nr 31 do nr 31A(n), Władysława Jagiełły od nr  33 do nr 37 (n)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1, ul. Pieniężnego 30A

 

Obwód Nr 15

Ulice: 21 Stycznia od nr 1 do nr 33(n), 21 Stycznia od nr 4 do nr 20(p), Andrzeja Samulowskiego,   Generała Sikorskiego,  Przedszkolna, Seweryna Pieniężnego 35 do nr 73(n), Seweryna Pieniężnego od nr 30 do Nr 72(p) Władysława Jagiełły od nr 9 do 31(n),  Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 18 do nr 20A(p) 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  „PROMYCZEK”, ul. Przedszkolna 1

 

Obwód Nr 16

Ulice:  Fryderyka Chopina,  Stefana Czarnieckiego od nr 49 do nr 55 (n), Stefana Czarnieckiego od nr 32 do nr 40A(p), Władysława Jagiełły od nr 5 do nr 7D(n), Wojciecha Kętrzyńskiego od nr 2 do nr 16(p),

PRZEDSZKOLE Nr 1, ul. Chrobrego 3

 

Obwód Nr 17

Ulice: Bolesława Chrobrego, Rycerska,  Stefana Czarnieckiego od nr 57 do nr 71(n)

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3, ul. Rycerska 5

 

Obwód Nr 18

Ulice:  Grunwaldzka od nr 62 do nr 76 (p), Józefa Poniatowskiego, Piaskowa,  Piastowska, Zawiszy Czarnego

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 3, ul. Rycerska 5

 

Obwód Nr 19

Budynek Szpitala Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna

PZOZ w Ostródzie, ul. Jagiełły 1

 

INFORMACJA  DLA WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

- do dnia 6 października 2018r. wyborca niepełnosprawny może w siedzibie Komisarza Wyborczego w Elblągu (82-300 Elbląg, ul. Wojska Polskiego 1,) zgłosić  zamiar( ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie  elektronicznej - wraz z kopią aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności) głosowania korespondencyjnego, w tym przy użyciu nakładek na karty do glosowania sporządzonych w alfabecie  Braille ͗̓a.

- do dnia 12 października 2018r. wyborca niepełnosprawny lub który najpóźniej w dniu glosowania ukończy 75 lat może w Urzędzie Miejskim w Ostródzie (Wydział Spraw Obywatelskich, 14-100 Ostróda, ul. A. Mickiewicza 24)  złożyć wniosek (pocztą lub przez dowolną osobę) o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

 Głosowanie odbędzie się dnia 21 października 2018r. w godzinach 700 -2100

 

                                                                                                                               Burmistrz Miasta Ostróda

                                                                                                                                   Czesław Najmowicz