Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

31 października 2018 r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Gminą Miejską Ostróda reprezentowaną przez Burmistrza Ostródy Czesława Najmowicz, a Panem Danielem Wygonowskim z UNIB DEVELOPMENT Sp. Jawna na wykonanie prac w zakresie modernizacji pomostu na Jeziorze Sajmino – etap 2.

Zakres prac obejmuje modernizację urządzenia wodnegob- pomostu rekreacyjnego składającego się z dwóch elementów, pierwszy (główny) oznaczony jako A- w kształcie litery „C” oraz kładki oznaczonej jako B- w kształcie litery „I” na jeziorze Sajmino (Kajkowskim) w miejscowości Ostróda na wys. dz. nr 181/1 obręb 9 m. Ostróda. W zakres prac modernizacyjnych etapu 2 wchodzi m.in. montaż nowych elementów obiektu (pale, podłużnice, poprzecznice, poszycie, barierki), montaż lamp solarnych- oświetlenie pomostu 18 szt. Łączna powierzchnia pomostu to 514,16 m2. Łączna wartość przetargu to  549 518 zł.

Termin wykonania prac to 180 dni od dnia podpisania umowy.

Projekt Podniesienie jakości przybrzeżnej infrastruktury rekreacyjnej w Ostródzie jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.