Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

 

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju

Członek Rady Ministrów

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Funduszy Europejskich i Rozwoju Regionalnego

Pan Jerzy Kwieciński

oraz

Burmistrz Ostródy

Pan Czesław Najmowicz

zapraszają na konsultacje społeczne projektu „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, które odbędą się 28 września o godz. 13.30 w Expo Mazury przy ul. Grunwaldzkiej 55 w Ostródzie.

Wstęp wolny.

W konsultacjach wezmą udział mieszkańcy, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, naukowcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z innymi resortami, przygotowało projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – najważniejszego dokumentu wskazującego kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej. Wiodąca w niej jest zasada zrównoważonego rozwoju całego kraju w wymiarze gospodarczym, społecznym, środowiskowym i terytorialnym oraz założenie, że z efektów Strategii skorzystają wszyscy obywatele.