Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Gmina Miejska Ostróda realizuje projekt Kompleksowa termomodernizacja szkół podstawowych w Ostródzie”.

Cel projektu: zwiększenie efektywności energetycznej budynków publicznych w Ostródzie.

Dzięki realizacji projektu zostały poprawione warunki nauki i pracy w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 6 w Ostródzie. W ramach projektu przeprowadzono kompleksową termomodernizację szkół obejmującą: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku oraz stropów, montaż kolektorów słonecznych, wymianę instalacji centralnego ogrzewania, ponadto dostosowano budynek Szkoły Podstawowej nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 856 945,76 zł.