Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Ulica Osiedlowa w Ostródzie zyskała nową nawierzchnię z kostki brukowej o łącznej powierzchni 3 369,6 m² oraz chodnik. W ramach prac zmodernizowano 1 216,8 m² chodnika. Całkowity koszt inwestycji to ponad 500 000 zł.

Pozostałe zdjęcia