Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostróda Czesław Najmowicz dnia 30 sierpnia 2016 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie zawarł umowę z Wojewodą Warmińsko- Mazurskim Arturem Chojeckim dotyczącą Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

W naszym województwie pozyskaniem partnerów zajmuje się Wojewoda Warmińsko- Mazurski  Artur Chojecki.

W ramach realizacji przedmiotu niniejszej umowy partner zobowiązuje się do udzielenia członkom rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny szczególnych uprawnień:

- Muzeum w Ostródzie- rodzinny bilet wstępu do Muzeum (2 rodziców + 3 lub więcej dzieci) w cenie 10 zł;

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji (stanica wodna)- ulga dla rodzin wielodzietnych posiadających KDR- 20% w wypożyczalni rowerów wodnych;

- Centrum Kultury w Ostródzie- ulga dla wszystkich członków rodzin posiadających KDS- 20 % na udział w biletowanych wydarzeniach organizowanych wyłącznie przez Centrum Kultury w Ostródzie (bez współorganizatorów zewnętrznych);

- Centrum Kultury w Ostródzie- Galeria Sztuki- bezpłatny wstęp do galerii dla dzieci posiadających KDR podczas wystaw stałych i czasowych organizowanych wyłącznie przez Centrum Kultury w Ostródzie (dorośli wg. Cennika)

- Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji- Park Collisa gokarty- ulga dla rodzin wielodzietnych posiadających KDR- 20 % w wypożyczalni gokartów.

 

 

 

 

Pozostałe zdjęcia