Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W związku z powtatrzającymi się przypadkami wyrzucania zaostrzonych przedmiotów na łącznik pomiędzy ulicami Łąkową a Szosą Elbląską Komenda Straży Miejskiej w Ostródzie informuje, iż zachowania takie mogą skutkować wystąpieniem sytuacji wyczerpującej znamiona wykroczenia, bądź przestępstwa dotyczącego zniszczenia lub uszkodzenia mienia oraz zagrożenia życia i zdrowia osób w związku z artykułami 124 kw, 288 kk, 160 kk bądź innymi artykułami. W związku z zaistniałą sytuacją Straż Miejska w Ostródzie zainstaluje urządzenie rejestrujące w miejscu, w którym dochodzi do ww. sytuacji.

W przypadku posiadania lub powzięcia informacji w danej sprawie prosimy o kontakt z dyżurnym komendy Straży Miejskiej lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie na numer alarmowy.