Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak oraz Poseł na Sejm RP Paweł Papke zapraszają przedstawicieli ostródzkich klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń na bezpłatne szkolenie w zakresie możliwości pozyskania środków finansowych z Programu „KLUB” 2019 Ministerstwa Sportu i Turystyki, mającego na celu rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 12.02.2019 r., o godz. 14.00 w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24 (sala sesyjna, nr 211); przewidywany czas trwania szkolenia ok. 2 godz. Przed szkoleniem, również w sali nr 211 o godzinie 13.30 odbędzie się konferencja prasowa.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu, będą musiały przesłać na adres mailowy: pawel.papke@sejm.pl następujące dane:

- imię i nazwisko,

- nazwa klubu, który reprezentują,

- termin i miejsce szkolenia,

- nr telefonu kontaktowego,

- przesłanie podpisanego scanu/zdjęcia oświadczenia ze zgodą na wykorzystanie danych osobowych do realizacji celów szkoleniowych.

 

Wzór oświadczenia:

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Mając na uwadze art. 6 ust. 1 lit. A. rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1-88), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez BIURO POSELSKIE PAWŁA PAPKE w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia szkolenia.

Ponadto informuję, że:

  1. Administratorem danych jest Paweł Papke, nr 691919950, email: pawel.papke@sejm.pl

  2. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji spotkania i nie będą przekazywane dalej.

  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do sprostowania ich, a w zakresie wynikających przepisów – prawo usunięcia, jak również prawo ograniczenia przetwarzania danych.

  4. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w szkoleniu.

  6. Udzielona zgoda może być wycofana w dowolnym momencie, w takiej samej formie, jak jej wyrażanie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

 

……………………………………………………………………………..

(data, miejsce i podpis uczestnika)