Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego zaprasza instytucje publiczne, organizacje pozarządowe i przedsiębiorców z terenu Ostródy do zgłaszania fiszek projektowych do aktualizowanego Programu Rozwoju Turystyki w obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Fiszki należy przekazać do 4 marca 2019 r. do godz. 9:00 w formie elektronicznej na adres: prella@um.ostroda.pl, pocztą tradycyjną lub osobiście do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. A. Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda (pok. 302). Po opracowaniu aktualizacji Programu planuje się przedstawić ten dokument w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie celem ujęcia go jako elementu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2021-2027.

 

Wzór fiszki projektowej do pobrania