Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostróda, mając na względzie dobro dzieci i ich bezpieczeństwo podczas wakacji, planuje zorganizować półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat. W związku z tym w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniona została ankieta, w której zainteresowani rodzice mogą wypowiedzieć się w kwestii zapotrzebowania na zorganizowanie opieki dla dzieci podczas wakacji. Ankiety można składać bezpośrednio w szkołach. Plan zorganizowania półkolonii będzie wynikał ze zgłaszanych potrzeb. Wszelkie informacje oraz wzór ankiety znajdują się na stronie https://bipostroda.warmia.mazury.pl/informacja/4243/ankieta-zapotrzebowanie-na-opieke-dla-dzieci-w-wieku-7-12-lat-podczas-wakacji-organizacja-polkoloni.html