Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

30 prac zostało zgłoszonych do organizowanego przez Urząd Miejski w Ostródzie konkursu na opracowanie logotypu graficznego ilustrującego 690-lecie Ostródy. W wyniku decyzji komisji konkursowej, po wielu analizach i ocenach, wyłoniono zwycięską pracę. Jej autorem jest p. Marek Wszelak, któremu serdecznie gratulujemy.

 

Logotyp 690-lecia będzie wykorzystywany w materiałach promocyjnych Urzędu Miejskiego, poligrafii wytwarzanej na potrzeby samorządu miejskiego, gadżetach promocyjnych, a także stanowić będzie graficzny motyw przewodni imprez miejskich organizowanych w ramach obchodów 690-lecia Ostródy. Zakres wydarzeń i inicjatyw, które wpisują się w obchody 690-lecia  zostanie podany do publicznej wiadomości wkrótce.

 

Ilustracja: zwycięska praca przedstawiająca logotyp 690-lecia Ostródy