Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

10. maja 2019 roku przejdzie do najnowszej historii naszego miasta jako dzień, w którym uroczyście obchodzono 3 niezwykle ważne rocznice. 25-lecie współpracy partnerskiej z Osterode am Harz, inauguracja obchodów 690-lecia Ostródy a także 15-lecie członkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej świętowano na zorganizowanej przez Burmistrza Ostródy specjalnej konferencji.

 

Sala reprezentacyjna ostródzkiego zamku wypełniła się dzisiaj szczególnymi gośćmi. Oprócz oficjalnej delegacji z zaprzyjaźnionej Osterode am Harz na uroczystość przybyli m.in. Poseł na Sejm RP Zbigniew Babalski, Senator RP Bogusława Orzechowska, byli Burmistrzowie Ostródy oraz byli Przewodniczący Rady Miejskiej w Ostródzie, radni obecnej kadencji, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, oświaty i służb mundurowych.

 

Swoje wystąpienie z ważnym i historycznym przesłaniem przedstawili Burmistrz Ostródy Zbigniew Michalak oraz Burmistrz Osterode am Harz Klaus Becker. Burmistrzowie miast partnerskich mówili o wspólnej historii, dotychczasowej wymianie doświadczeń, osiągnięciach, a także o celach i planach na przyszłość. Ważnym punktem wystąpień było wspomnienie o zasługach i dokonaniach osób, które szczególnie zasłużyły się dla przyjaźni polsko-niemieckiej w Ostródzie. Kilka słów do zebranych gości powiedzieli także Poseł oraz Pani Senator, a także Radny Jarosław Borzuchowski oraz Włodzimierz Brodiuk.

Punktem kuliminacyjnym konferencji było przyznanie medali i okolicznościowych tablic osobom zasłużonym dla partnerstwa Ostródy i Osterode am Harz. Burmistrz Zbigniew Michalak uhonorował w ten sposób 30 osób, w tym także gości z Niemiec.

Ważnym i historycznym momentem było podpisanie przez Burmistrzów Ostródy i Osterode am Harz Deklaracji Partnerstwa. W jej treści gospodarze obu miast deklarują wolę dalszej, intensywnej kontynuacji partnerstwa, opowiadają się za ideą otwartej Europy oraz zacieśniania kontaktów na szczeblu samorządowym.

Wydarzenie uświetniła oprawa artystyczna przygotowana przez Zamkowy Chór Kameralny oraz Zespół Tańca Polskiego Mazur z Centrum Kultury w Ostródzie.

Bezpośrednio po konferencji zebrani goście odwiedzili wystawę „Dawna Ostróda” w sali wystaw czasowych ostródzkiego Muzeum. Spotkała się ona z wielkim zainteresowaniem.

Końcowym akcentem, będącym jednocześnie początkiem i inauguracą akcji „700 drzew na 700 lat Ostródy” było wspólne posadzenie 2 drzewek na bulwarze jeziora Drwęckiego przez obydwu Burmistrzów. Kolejne 698 drzewek zostanie posadzonych na terenie miasta przez kolejne 10 lat, aż do finału podczas obchodów 700-lecia Ostródy w 2029 roku.

Delegacja z Niemiec będzie gościć w Ostródzie do poniedziałku. W tym czasie goście poznają uroki naszego miasta, będą uczestniczyć w koncercie Reprezentacyjnego Zepołu Artystycznego Wojska Polskiego, Ostródzkich Biegach Ulicznych, Wojewódzkich Dniach Strażaka, skorzystają z oferty Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej płynąc kanałem, a także będą uczestniczyć w spotkaniach z Burmistrzem Ostródy i radnymi Rady Miejskiej.