Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

To było pierwsze takie spotkanie i z pewnością nie ostatnie. W miniony poniedziałek 27. maja w sali reprezentacyjnej zamku Burmistrz Miasta Ostróda Zbigniew Michalak rozmawiał z mieszkańcami miasta o sprawach dotyczących najważniejszych inwestycji i projektów prowadzonych przez ostródzki ratusz.

Realizowane przez Urząd Miejski inwestycje (budowa wiaduktu oraz modernizacja basenu) to tematy najbardziej pilne i wymagające jasnego stanowiska. Na spotkaniu z Burmistrzem mieszkańcy dowiedzieli się, że ukończenie wiaduktu jest już na ostatniej prostej, a oddanie go do użytku, jeśli nie wystąpią żadne nieprzewidziane przeszkody, nastąpi już za miesiąc – na początku lipca.

Inną newralgiczną i interesującą ostródzian inwestycją jest modernizacja basenu. Za kilka dni planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą ostatniego etapu remontu. Będzie on miał 75 dni na wykonanie prac. Następnie, po wyłonieniu operatora, mieszkańcy będą mogli korzystać z ostródzkiej pływalni.

Ostródzki magistrat realizje oraz planuje kilka istotnych społecznie projektów, dzięki którym w Ostródzie mogą powstać strefy aktywności, nowy żłobek miejski, strefy dedykowane dzieciom i ich rodzicom, a także młodzieży, oraz nowe boiska wielofunkcyjne – te sprawy również zostały szczegółowo omówione i przedstawione.

Zastępca Burmistrza Agnieszka Majewska-Pawełko przedstawiła koncepcję organizacji półkolonii dla dzieci z ostródzkich szkół. W tym celu w ostródzkich placówkach oświatowych w minionych tygodniach przeprowadzono ankiety dla rodziców, w których można było wypowiedzieć się na temat zainteresowania taką formą zajęć dla dzieci podczas wakacji.

Mieszkańcy przybyli na spotkanie dowiedzieli się również jakie lato w kulturze szykuje dla nich miasto – Artur Munje z Centrum Kultury w Ostródzie opowiedział o przygotowanych na sezon letni wydarzeniach kulturalnych.

Po panelu, na którym w formie opisowej i prezentacyjnej przedstawiono powyższe zagadnienia mieszkańcy mogli doprecyzować wiedzę zadając pytania bezpośrednio Burmistrzowi. Formuła spotkania pozwoliła na wyjaśnienie wielu ważnych kwestii a frekwencja pozwala mieć nadzieję, że kolejne spotkania będą równie owocne, efektywne i ważne dla mieszkańców. O kolejnych spotkaniach władz miasta z mieszkańcami Ostródy samorząd będzie informował z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.ostroda.pl a także mediów lokalnych.