Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne

Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030

 

 

Związek Gmin Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego rozpoczął prace nad opracowaniem Strategii Rozwoju Obszaru Kanału Elbląskiego na lata 2021-2030. Dokument ten ma wskazać kierunki rozwoju dla obszaru Krainy Kanału Elbląskiego
na kilkanaście najbliższych lat oraz ułatwić promocję Kanału – unikatowego w skali Europy produktu wizerunkowy. Strategia jest także
niezbędna aby rozpocząć starania o uzyskanie odrębnej puli środków finansowych po roku 2020, które trafią na nasz obszar.

Zamiarem Związku jest partnerska współpraca z wieloma podmiotami, reprezentującymi różnorodne środowiska oraz instytucje zaangażowane w działania wspierające rozwój obszaru Krainy Kanału Elbląskiego. W celu wypracowania skutecznej strategii niezbędne jest aktywne zaangażowanie jak największej liczby przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego.

W związku z powyższym zapraszam na spotkanie poświęcone skonsultowaniu zgłoszonych dotychczas propozycji projektów oraz wypracowaniu wspólnych działań zmierzających do rozwoju obszaru Kanału Elbląskiego, w szczególności Miasta Ostróda Gminy Ostróda, Miasta i Gminy Miłomłyn, powiatu ostródzkiego. Na spotkanie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz mieszkańców.

 

Termin spotkania: 28 października 2019 r.

Miejsce: Sala Reprezentacyjna Zamku w Ostródzie - ul. Mickiewicza 22

Godzina: 10:00

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu (e-mail: zwiazek@um.ostroda.pl, tel. 89 642 94 06) do 24.10.2019 r.

 

Liczymy na Państwa obecność.

 

Z poważaniem,

Zbigniew Michalak

Przewodniczący Zarządu
Związku Gmin Kanału Elbląskiego
i Pojezierza Iławskiego