Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


13.01.2020 r. o godz. 16:30 w sali konferencyjnej w amfiteatrze odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. projektu skateparku. Na spotkaniu zostanie zaprezentowana koncepcja skateparku uzgodniona z przyszłymi użytkownikami. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

 

fot. pixabay.com