Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ograniczenia w pracy Urzędu Miejskiego w Ostródzie
od 16 marca 2020 r. do odwołania


Szanowni Państwo,

z uwagi na szybko rozprzestrzeniające się zarażenia koronawirusem (COVID-19), w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania dalszego roznoszenia oraz w trosce o nasze wspólne zdrowie, wprowadza się ograniczenia w obsłudze Interesantów  w Urzędzie Miejskim w Ostródzie, jak poniżej:

I. Od poniedziałku tj. 16 marca 2020 r. do odwołania Urząd będzie przyjmował interesantów wyłącznie w następującym zakresie:

1. Urząd Stanu Cywilnego:
- rejestracja zgonu,
- ceremonie zawarcia związku małżeńskiego będą odbywały się przy ograniczonej liczbie osób: młodzi, świadkowie,               ewentualnie rodzice oraz jedna osoba, która będzie wykonywać foto-relacje.

2. Wydział Spraw Obywatelskich:
- odbiór dowodu osobistego,
- zawieszanie działalności gospodarczej.

Wejście do Urzędu od strony ul. Mickiewicza w w/w sprawach, będzie możliwe wyłącznie pojedynczo (z wyjątkiem ślubów). Interesanci będą wpuszczani przez strażnika Straży Miejskiej po uprzednim zdezynfekowaniu rąk.

Załatwienie pozostałych spraw rekomendujemy poprzez wykorzystanie drogi elektronicznej um@um.ostroda.pl i platformę ePUAP lub telefonicznie.

Mogą wystąpić utrudnienia, ze względu na nieobecność części pracowników oddelegowanych na polecenie Burmistrza Miasta do pracy zdalnej lub sprawujących opiekę nad dziećmi w związku z zamknięciem placówek oświatowych.

Numery telefonów do pracowników urzędu:
http://www.ostroda.pl/urzad_miejski/numery_telefonow

II. Kasa Urzędu będzie nieczynna, płatności proszę dokonywać internetowo lub w placówce banku na poniższe numery kont:

1. do opłaty skarbowej, podatków, dzierżaw, wieczystego użytkowania:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

2. dla wpłat z zagranicy:
SWIFT: PPABPLPK IBAN PL 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

3. dla opłaty za udostępnienie danych ze zbioru PESEL:
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 40 2030 0045 1110 0000 0381 6820

III. Nieczynny będzie Punkt Obsługi Interesanta.

IV. Zawiesza się przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta Ostróda oraz Zastępcę Burmistrza.


Za utrudnienia przepraszamy.


Sekretarz Miasta
Dorota Szczurowska