Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5


Szanowni Mieszkańcy i Mieszkanki Ostródy,
Radni i Radne Rady Miejskiej w Ostródzie,

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), przedkładam Raport o stanie Gminy Miejskiej Ostróda za 2019 rok.

Dokument został przygotowany w oparciu o wytyczne zawarte w Uchwale Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 26 kwietnia 2019 roku w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.

Zapraszamy do przeczytania:

https://bipostroda.warmia.mazury.pl/upload/files/Raport%20o%20stanie%20Gminy%20Miejskiej%20Ostr%C3%B3da%20za%20rok%202019.pdf