Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

2 lutego 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Ostródzie odbyło się spotkanie, dotyczące analizy nowego systemu komunikacji miejskiej w Ostródzie. W spotkaniu uczestniczył Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz, Zastępca Burmistrza Norbert Gesek, a także przedstawiciele Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej oraz projektanci systemu komunikacyjnego z firmy Public Transport Consulting z Gdyni.

Firma ta specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zarządzania ofertą przewozową publicznego transportu zbiorowego. Na spotkaniu przedstawiono sporządzony wcześniej projekt nowego systemu komunikacji miejskiej w Ostródzie. Uwzględnia on wszelkie czynniki zewnętrzne, warunkujące charakter ostródzkiego transportu zbiorowego, od układu urbanistycznego Ostródy, przez uwzględnienie trwających inwestycji drogowych wokół Ostródy, po analizę popytu
w Ostródzie, zreorganizowanie rozkładów jazdy na bardziej przystępne dla mieszkańców, ważności jednego biletu przez 40 minut (co umożliwi więcej niż jednorazowe wykorzystanie biletu w tej samej cenie), obniżka cen biletów miesięcznych oraz wprowadzenie całkowicie bezpłatnej komunikacji miejskiej w weekendy.

Analiza nowego systemu potrwa kilka miesięcy. Jest ona uzależniona również od zakończenia prac budowlanych na trasach S-7 oraz DK 15, kiedy to ruch uliczny w Ostródzie ulegnie diametralnej zmianie, a jego natężenie znacząco osłabnie.

O wszelkich ewentualnych zmianach i wdrażanych rozwiązaniach Urząd Miejski oraz Żegluga Ostródzko-Elbląska będą informować na bieżąco.