Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

3 lutego w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Olsztynie Burmistrz Ostródy Czesław Najmowicz podpisał akt notarialny, którego przedmiotem był zakup nieruchomości na terenie byłego wojskowego autodromu.

Wybór nieruchomości zakupionych od Agencji Mienia Wojskowego poprzedzony został stosownymi odwiertami geologicznymi, których wyniki potwierdziły możliwość i zasadność utworzenia cmentarza komunalnego na zakupionych działkach.