Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,

- wymianę wewnętrznej instalacji c.o.,

- montaż kolektorów słonecznych.

Projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, gdyż w latach 2014-2016 przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych Gmina Miejska Ostróda przeprowadziła prace termomodernizacyjne w czterech budynkach oświatowych.

Prace w Szkole Podstawowej nr 1 już trwają. W przypadku uzyskania dofinansowania część kosztów modernizacji zostanie pokryta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

Pozostałe zdjęcia