Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W dniu 1 lutego br. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, na stronach internetowych resortu, wyniki wszystkich modułów konkursu „Maluch plus” 2017 ogłoszonego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch plus”.

W ramach modułu 2 przyznano Gminie Miejskiej Ostróda dofinansowanie w wysokości 80 640 zł (140 zł miesięcznie wydatków bieżących na jedno miejsce objęte dofinansowaniem) na bieżące funkcjonowanie żłobka.

 

* Szczegółowy podział dotacji znajduje się na stronach internetowych Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej oraz na stronie internetowej Warmińsko- Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego
w zakładce „Program Maluch”.

Pozostałe zdjęcia