Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej planuje inwestycje w zakresie remontu ujścia brzegów rzeki Drwęcy. W ramach inwestycji przewidziano:

- wymianę zniszczonych umocnień brzegowych betonowych na umocnienia z materacy siatkowo- kamiennych;

- remont istniejących umocnień polegających na wymianie płyt wypełniających gr. 8 cm oraz odtworzenie zniszczonego parapetu o wymiarach 38 x15 cm. Belki pionowe żelbetowe zostaną zabezpieczone powłokami w technologii chemii budowlanej PCC (brzeg prawy i lewy);

- istniejący mur zostanie wypiastowany i naprawiony w technologii chemii budowlanej PCC, odtworzony zostanie parapet muru o wymiarach 27 x12 cm (brzeg prawy);

- odtworzona zostanie zniszczona opaska palowo- kiszkowa (brzeg prawy i lewy);

Dno rzeki Drwęcy w rejonie umocnień zostanie odmulony, a urobek wywieziony poza teren inwestycji.

Rozpoczęcie prac remontowych przewidziane jest na 3 kwartał tego roku.

Pozostałe zdjęcia