Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), zapraszam do wzięcia udziału w XXXII Sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.

Sesja odbędzie się dnia 23.03.2017 roku o godzinie 09.00 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

Poniżej proponowany porządek obrad.

Pozostałe zdjęcia