Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Zapraszamy podmioty gospodarcze prowadzące działalność na terenie miasta Ostródy, do uczestnictwa w Programie Ostródzka Karta Dużej Rodziny. W tym celu, zainteresowani przedsiębiorcy mogą pobrać lokalną deklarację partnerstwa w Programie. Wypełniony i podpisany formularz należy przekazać do Urzędu Miejskiego w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda, celem zawarcia umowy w tej sprawie.

 

Pozostałe zdjęcia