Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Trwa przebudowa ulicy 11 Listopada w Ostródzie. Od dnia rozpoczęcia robót zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu drogowego zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas wprowadzenia robót z dnia 24.03.2017 r. W związku z powyższym wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów.

Przewidywany termin zakończenia robót to 16.09.2017 r.