Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W związku z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi zostanie częściowo zmieniona organizacja ruchu przy ul. Wyszyńskiego oraz wjazd z ul. Czarnieckiego.

Na wjeździe stanowiącym dojazd do obiektu zostanie zmieniona organizacja ruchu polegająca na ustawieniu znaków pionowych D- 4b (droga bez przejazdu) oraz B- 36 (zakaz zatrzymywania się i postoju) z tab. T-36 (dotyczącą obu ston placu). Dojazd do działek o Nr 142/6- bud. Nr 16A, 145/1 - bud Nr 18, oraz 145/2- budynek w budowie, będzie odbywał się poprzez komunikację wewnątrz stadionu. Na pozostałej części wewnętrznej komunikacji stadionu dopuszczony będzie ruch pieszych oraz pojazdów obsługi stadionu i służb komunalnych.

Zmiana organizacji ruchu planowana jest od dnia 3.04.17 r.

 

* Poniżej schemat przedstawiający zmianę organizacji ruchu