Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

W Urzędzie Miejskim w Ostródzie uruchomiony został punkt, w którym udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna. Prawnicy udzielają w nich nieodpłatnych porad prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach: od 9.00 do 13.00 (z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

- młodzieży do 26 roku życia,

- osobom korzystającym z pomocy społecznej,

- osobom powyżej 65 roku życia,

- weteranom i kombatantom,

- posiadaczom Karty Dużej Rodziny,

- każdemu zagrożonemu lub poszkodowanemu katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

- poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

- wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

- pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniu sądowo- administracyjnym;

- sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowieniu pełnomocnika z urzędu.