Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Prace modernizacyjne w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej nabierają tempa. Budynek jest docieplany, wymieniona została także stolarka okienna. Planowana jest także wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie instalacji solarnej.

Projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, gdzie w latach  2014-2016 przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych Gmina Miejska Ostróda przeprowadziła prace termomodernizacyjne w czterech budynkach oświatowych.

Prace w Szkole Podstawowej Nr 1 są już na półmetku. W przypadku uzyskania dofinansowania część kosztów modernizacji zostanie pokryta ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury.

 

Pozostałe zdjęcia