Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

3 listopada 2015 r. Gmina Miejska Ostróda podpisała z Warmińsko- Mazurskim Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie porozumienie na rzecz realizacji projektu pn.  „E-kompetencje bez barier”. Projekt skierowany jest do wszystkich grup wiekowych (od ukończenia 18 r. ż.), niezależnie od ich aktywności zawodowej, statusu społecznego czy sprawności, zamieszkałych na obszarze wszystkich gmin zaangażowanych w projekt.

Osoby uczestniczące w projekcie nauczą się m.in.:

- korzystać z komputera, tabletu lub smartfonu,

- komunikować się przez Internet,

- załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu,

- korzystać z usług bankowych online,

- rozwijać własne pasje z wykorzystaniem zasobów Internetu

W ramach projektu na terenie miasta powstały 3 e- kluby:

- w Szkole Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej, ul. Pieniężnego 30,

- w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Rycerska 5,

- w Gimnazjum nr 2 im. Zdzisława Krzyszkowiaka, ul. Kościuszki 22.

Osoby chcące skorzystać  ze wsparcia przedmiotowego projektu mogą:

- zgłosić się do w/w e-klubów,

- lub udać się do Warmińsko- Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Centrum Edukacji ZDZ w Ostródzie, ul. Olsztyńska 17.

Okres realizacji projektu: 2016-2019.

Łączna kwota dofinansowania to 8 269 176, 27 zł.