Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

1 etap prac w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie został ukończony. W ramach prac docieplony został budynek, wymieniona została zewnętrzna stolarka okienna i drzwiowa. Dodatkowo przy przejściu dla pieszych w pobliżu szkoły postawione zostały bariery ochronne.

Projekt jest kontynuacją wcześniej podejmowanych działań, gdzie w latach  2014-2016 przy dofinansowaniu ze środków zewnętrznych Gmina Miejska Ostróda przeprowadziła prace termomodernizacyjne w czterech budynkach oświatowych.

Pozostałe zdjęcia