Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Burmistrz Miasta Ostróda oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informują
o zamiarze wybudowania, z terminem wykonania w sezonie 2018/2019 roku, sieci cieplnej na potrzeby budynków mieszkalnych w Ostródzie przy ulicach: Paderewskiego, Moniuszki, Kilińskiego, Norwida, Prusa, Lalki i Jagienki. Inwestycja ma na celu likwidację kotłów na paliwa stałe w obrębie całego osiedla. Mając na względzie jakość życia mieszkańców Ostródy MPEC Sp. z o.o. planuje podłączenie do sieci miejskiej domów na terenach objętych projektem. Inwestycja ta będzie efektywna, jeśli co najmniej 85% budynków zostanie włączonych do wbudowanej sieci. Realizacja tego zamierzenia wpłynie znacząco na obniżenie emisji spalin do atmosfery. Takie działanie wpisuje się w program działań Samorządu Miejskiego zapobiegających powstawaniu szkodliwych zjawisk dla środowiska naturalnego, co jednocześnie stanowi wykonanie uchwały Rady Miejskiej w Ostródzie Nr XV/96/2015 z 30 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego. Modernizacja wraz z rozbudową miejskiej sieci cieplnej mają charakter działań proekologicznych. W miarę możliwości finansowych będą one kontynuowane na pozostałych osiedlach z zabudową jednorodzinną.

Niniejszym zapraszamy mieszkańców terenów objętych inwestycją do skorzystania z oferty.

Jednocześnie zawiadamiamy o spotkaniu informacyjnym w przedmiotowej sprawie, które odbędzie się 16.05.2017r. o godzinie 17.00 w Restauracji „U Wokulskiego” przy ul. Bolesława Prusa 2. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

            Burmistrz Miasta Ostróda                               Prezes Zarządu MPEC w Ostródzie

                 Czesław Najmowicz                                              Jacek Kordalewski