Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

10 czerwca w ramach Weekendu ze Św. Jerzym odbędzie się PARADA ŚW. JERZEGO. Barwny korowód przejdzie od amfiteatru wzdłuż nabrzeża jeziora Drwęckiego, następnie ulicą Mickiewicza wprost na dziedziniec ostródzkiego zamku. Parada Św. Jerzego będzie jednocześnie wstępem do oficjalnego i uroczystego otwarcia IV Turnieju Rycerskiego o Włócznię Św. Jerzego. W paradzie wezmą udział przedstawiciele drużyn rycerskich komturii, szczudlarze, oraz zgłoszone grupy. Paradzie towarzyszyć będzie zespół muzyki dawnej RODERYK, który umili pochód swoją grą.

Zachęcamy wszystkie grupy formalne i nieformalne do zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu! W ramach parady organizowany jest konkurs, w którym do wygrania będą atrakcyjne i wartościowe nagrody za stworzenie figury smoka. Poniżej przedstawiamy regulamin.

REGULAMIN KONKURSU "Parada Św. Jerzego”

§ 1 W ramach Weekendu ze Św. Jerzym Urząd Miejski w Ostródzie oraz Centrum Kultury w Ostródzie organizują konkurs "Parada Św. Jerzego". Konkurs zostanie przeprowadzony w dniu 10.06.2017r.

§ 2 Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich organizacji pozarządowych, grup młodzieży, zakładów pracy, firm, szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, itp.

§ 3 Konkurs ma na celu stworzenie figury smoka, która następnie weźmie udział w "Paradzie  Św. Jerzego" w dn. 10 czerwca. Zgłoszenia udziału w Paradzie należy zgłosić do dnia 08.06.2017r. do godz. 15.00 w amfiteatrze - pokój nr  105 lub w Urzędzie Miejskim w Ostródzie – pokój 212, a także elektronicznie pod adresem: bp@um.ostroda.pl

§ 4 Każda z grup biorących udział w konkursie musi być specjalnie oznakowana i widoczna (emblemat, logo, napis).

§ 5 Każda z grup winna stawić się w amfiteatrze przy ul. Mickiewicza 17a  w dniu 10.06.2017 o godz. 12.1

§ 6 Niezależne Jury, pod kierownictwem Dyrektora Centrum Kultury w Ostródzie Juliana Pawłowskiego dokona wyboru zwycięskiej grupy w konkursie, oraz wyboru dwóch wyróżnionych grup.

§ 7Jury dokona oceny konkursu według następujących kryteriów :

  1. Oryginalność dekoracji
  2. Różnorodność ozdób, dekoracji.
  3. Moc wizualna.
  4. Oryginalność pomysłów, koncepcji i technik wykorzystanych w prezentacji
  5. Przy ocenie końcowej brane będą również pod uwagę: liczba osób biorąca udział w paradzie z danej grupy oraz sposób ich przebrania.

§8 Nagrody:

Zwycięska grupa otrzyma od Burmistrza Miasta specjalnie ufundowany puchar oraz nagrodę rzeczową. Poza tym jury przyzna 2 nagrody – wyróżnienia.

 

Informacje dodatkowe:

Agencja Kultury i Promocji, ul. Mickiewicza 17 ( amfiteatr ), pok. nr 105 tel. 089 670-90-72, e-mail: bp@um.ostroda.pl

 

 

 

Pozostałe zdjęcia