Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Gmina Miejska Ostróda w bieżącym tygodniu uzyskała dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pod nazwą: Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W ramach projektu zaplanowano budowę ścieżek rowerowych na następujących odcinkach:

- Wokół jezioro Sajmino,

- Nabrzeże Jez. Sajmino – ul. Piaskowa,

- Cmentarz z I Wojny – Rondo „Solidarności” – ul. Grunwaldzka – ul. Drwęcka – jez. Drwęckie.

- Ul. 3 Maja – ul. Turystyczna – ul. Parkowa – ul. Graniczna – ul. Partyzantów.

 Ponadto projekt przewiduje montaż dodatkowej infrastruktury towarzyszącej w postaci: wiat rowerowych,  stojaków rowerowych,  samoobsługowych stacji naprawy rowerów, podpórek dla rowerzystów (zlokalizowanych przy przejściach dla pieszych, rondzie, przejeździe kolejowym), altany rekreacyjne (o konstrukcji drewnianej, każda wyposażona w 2 ławki, stół i kosz, stojak na rowery), oświetlenie parkowe (typu LED) – 9 lamp podwójnych zlokalizowanych przy ścieżce prowadzącej przy zamku oraz 16 lamp solarnych zlokalizowanych przy części ścieżki rowerowej wokół Jeziora Sajmino.

Realizację projektu zaplanowano w latach 2017 -2018.

Wartość dofinansowania to 3 504 558,51

 

Zdj. Mapa ścieżek rowerowych w Ostródzie po zrealizowaniu projektu