Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Ostródzie informuje o planowanej przerwie w dostawie ciepłej wody użytkowej w dniach:  26 czerwca 2017 r.  do 1 lipca 2017 r. /od poniedziałku  do soboty/.

Przerwa związana jest z koniecznością wykonania przeglądów konserwacyjnych sieci ciepłowniczej oraz dokonaniem podłączeń nowych odcinków sieci i urządzeń cieplnych do istniejącej infrastruktury.

Takie działanie jest niezbędne ze względów technologicznych co ma bezpośredni wpływ na komfort i bezawaryjność dostaw w pozostałym okresie w ciągu całego roku.  Staramy się sukcesywnie podnosić jakość naszych usług poprzez rozbudowę i modernizację oraz cykliczne remonty.

Za powstałe z tego tytułu uciążliwości i niedogodności Przedsiębiorstwo przeprasza swoich klientów – mieszkańców miasta Ostródy.