Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446), zapraszamy do wzięcia udziału w XXXV sesji Rady Miejskiej w Ostródzie.

Sesja odbędzie się 21.06.2016 roku o godzinie 9:00 w sali 211 Urzędu Miejskiego przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Ostródzie.

Poniżej porządek obrad.

Pozostałe zdjęcia