Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ostródzie informuje o zakończeniu prac konserwacyjnych i wznowieniu dostawy ciepłej wody użytkowej od rana dnia  28 czerwca 2017 r.

Przypomnijmy, że przerwa związana była z koniecznością wykonania przeglądów konserwacyjnych sieci ciepłowniczej oraz dokonaniem podłączeń nowych odcinków sieci i  cieplnych do istniejącej infrastruktury.

Według wcześniejszych zapowiedzi przerwa w dostawie miała trwać od poniedziałku 26 czerwca do soboty 1 lipca.