Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Dnia 4 lipca 2017 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015- 2020 Edycja 2017, w którego skład wchodzą dwa moduły: utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior +” oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+”.

Organizowane w Klubach Seniora+/Dziennych Domach „Seniora+” zajęcia dla seniorów pomagają im w swobodnym korzystaniu z atrakcji bez poczucia wyobcowania.

Dzięki Programowi „Senior +” w całej Polsce powstają miejsca dedykowane osobom starszym, gdzie mogą one spędzać cały dzień i korzystać z różnego rodzaju zajęć. Na utworzenie dziennego domu jednostka samorządu terytorialnego może wnioskować o kwotę 300 tys. zł dotacji, zaś na utworzenie klubu – do 150 tys. zł. Z takich specjalnych placówek będą mogły korzystać osoby powyżej 60. roku życia, nieaktywne zawodowo, które od poniedziałku do piątku będą mogły spędzać tam co najmniej 8 godzin dziennie, korzystać z pomieszczeń do wspólnych spotkań, ćwiczeń i relaksu.

 

 

Pozostałe zdjęcia