Slajd 1
Slajd 2
Slajd 4
Slajd 5

Dnia 1 sierpnia rozpoczęte zostaną prace pn. Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. 11 Listopada i ul. Pieniężnego w Ostródzie. Od dnia rozpoczęcia robót zostanie wprowadzony objazd zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W związku z powyższym wystąpią lokalne utrudnienia w ruchu pojazdów. Przewidywany termin zakończenia prac to 30 września br.